พรูเด็นเชียล ประเทศไทย
ร่วมกับพันธมิตรโรงพยาบาล 10 แห่ง
ให้บริการ Telemedicine ช่วงวิกฤตโควิด-19
รับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยบริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) ซึ่งผู้เอาประกันภัยแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มสามารถใช้บริการนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2563 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621

  • โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0 2310 3000
  • โรงพยาบาลพระราม 9 โทร. 1270 หรือ Line Official: @Praram9hospital
  • โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 1772
  • โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 1772
  • โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715
  • โรงพยาบาลนครธน โทร. 0 2450 9999
  • โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร. 0 2348 7000 หรือ LINE Official: @Theptarin
  • โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 0 2487 2000 หรือ 1645 ต่อ 1
  • โรงพยาบาลวิภาวดี โทร. 0 2561 1111 ต่อ 0
  • โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โทร. 08 3948 9042

โรงพยาบาลในเครือ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ในการรับบริการค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิและเงื่อนไขกรมธรรม์

หมายเหตุ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลในเครือข่ายเพิ่มเติม ภายใต้ผู้ให้บริการด้านสินไหม (TPA) ได้ที่
https://www2.thaireservices.com/THRES/th/tpa-network/page/49/